Câu 11. Điểm chung trong nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển giữa Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản là?

Câu 11. Điểm chung trong nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển giữa Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản là?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất   

B. Gây chiến tranh xâm lược Việt Nam và Triều Tiên

C. Tài năng của giới lãnh đạo và kinh doanh

D. Người lao động có tay nghề cao

A