HÓA 8 - Bài 4: Nguyên tử

HÓA 8 - Bài 4: Nguyên tử

1. Nguyên tử là gì ?

v Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện, từ đó tạo ra mọi chất.

-         Nguyên tử gồm:

·     Hạt nhân mang điện tích dương .

·     Vỏ tạo bởi 1 hay nhiều e mang điện tích âm.

-         Kí hiệu : Elect ron : e (-).

Ví dụ: Nguyên tử Heli (Bt5 - trang6)

2.Hạt nhân nguyên tử:

v Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron.

-         Kí hiệu: + Proton  :  p (+)

                    + Nơtron : n (không mang điện).

-         Nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân (tức là cùng điện tích hạt nhân).

                     Số p = Số e.

                 

3. Lớp electon:

v e chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp có một số e nhất định.

VD: Cấu tạo nguyên tử Oxi.

·  Hạt nhân nguyên tử: có 8 điện tích.

·  Số p:8.

·  Số e quay quanh hạt nhân:8.

·  Số e ngoài cùng: 6

v Số e tối đa : Lớp 1: 2e.

                        Lớp 2: 8e.

                        Lớp 3: 8e.

v Kết luận: (Sgk).