HÓA 8 - Bài 12: Sự biến đổi chất

HÓA 8 - Bài 12: Sự biến đổi chất

I. Hiện tượng vật lý:

1. Hiện tượng 1:

Kết luận: Nước và muối ăn vẫn giữ nguyên chất ban đầu. Gọi là hiện tượng vật lý

Định nghĩa:  Sgk.

II. Hiện tượng hoá học:

Thí ngiệm 1:

Trộn hhỗn hợp bột Fe và S. Chia làm 2 phần:

+ Phần 1:

Dùng nam châm hút: Sắt bị hút và vẫn giữ nguyên trong hỗn hợp (Có Fe và S).

+ Phần 2:

Đun hỗn hợp bột Fe, S: Tạo thành chất mới không bị nam châm hút. Đó là FeS (Sắt II sunfua).

Thí nghiệm 2:

Cho đường vào 2 ống nghiệm :

+ ống nghiệm 1: Để nguyên.

+ ống nghiệm 2: Đun nóng.

® Đường chuyển thành màu đen, xuất hiện những giọt nước trên thành ống nghiệm.

Nhận xét: Đường bị phân huỷ thành than và nước.

Kết luận: Đường, sắt, lưu huỳnh đã biến đổi thành chất khác nên gọi là hiện tượng hoá học.

Định nghĩa:  Sgk.

Dấu hiệu phân biệt: Có chất mới sinh ra hay không.