HÓA 8 - Bài 1: Mở đầu môn hóa học

HÓA 8 - Bài 1: Mở đầu môn hóa học

I.      Hoá học?

1. Thí nghiệm:

  a) TN 1: 1ml dung dịch CuSO4 + 1ml dung dịch NaOH

  b) TN 2: Cho 1 đinh sắt cạo sạch + 1ml dung dịch NaOH.

2. Quan sát thí nghiệm :

-         Thí nghiệm 1:

Khi cho Natrihiđroxit vào ống nghiệm đựng dung dịch Đồng (II) sunPhat,  thấy kết tủa không tan trong nước . 

-         Nhận xét : Xuất hiện chất mới tạo thành , không tan trong nước.

-      Thí nghiệm 2 :  Cho đinh sắt nhỏ vào ống đựng dung dịch axit clohiđric thấy chất khí tạo thành bay lên quanh đinh sắt .                        

-         Nhận xét : chất mới tạo thành , tan trong chất lỏng .                                                                                 

3. Nhận xét: Hoá họckhoa học nghiên cứu các chất sự biến đổi chất ứng dụng của chúng.

II.      Hóa học vai trò như thế nào trong cuộc sống chúng ta?

 1. dụ:

-         Xoong nồi, cuốc, dây điện.

-         Phân bón, thuốc trừ sâu.

-         Bút, thước, eke, thuốc.

2. Nhận xét:

-         Chế tạo vật dụng trong gia đình, phục vụ học tập, chữa bệnh.

-         Phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp.

-         Các chất thải, sản phẩm của hoá học vẫn độc hại nên cần hạn chế tác hại đến môi trường.

3. Kết luận:

      Hoá học vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

III.      Cần phải làm để học tốt môn Hóa học?

1. Các hoạt động cần chú ý khi học môn Hóa học:

·        Thu thập tìm kiếm kiến thức.

·        Xử thông tin.

·        Vận dụng.

·        Ghi nhớ.

2. Phương pháp học tập tốt môn hoá:

v Học tốt môn Hóa họcnắm vững khả năng vận dụng thành thạo kiến thức đã học .

v Để học tốt môn hoá cần:

-         Làm  quan sát thí nghiệm tốt.

-         hứng thú, say , rèn luyện duy.

·     Phải nhớ chọn lọc.

·     Phải đọc thêm sách.