UNIT 10: CONSERVATION (BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN)

UNIT 10: CONSERVATION (BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

PRONUNCIATION (Phát âm)

PRONUNCIATION (Phát âm)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS