Tuần 12 Ngữ Văn 12

Tuần 12 Ngữ Văn 12

Đò Lèn - Nguyễn Duy

Đò Lèn - Nguyễn Duy

DỌN VỀ LÀNG – NÔNG QUỐC CHẤN

DỌN VỀ LÀNG – NÔNG QUỐC CHẤN

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Thực hành một số phép tu từ cú pháp