Chương 2: Điện Từ Học

Chương 2: Điện Từ Học

Bài 21: NAM CHÂM VĨNH CỬU

Bài 21: NAM CHÂM VĨNH CỬU

Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện Từ trường

Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện Từ trường

Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ

Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ

Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP NAM CHÂM ĐIỆN

Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP NAM CHÂM ĐIỆN

Bài 26: Ứng dụng của nam châm

Bài 26: Ứng dụng của nam châm

Bài 27: Lực điện từ

Bài 27: Lực điện từ

BÀI 28: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

BÀI 28: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 32: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

Bài 32: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

Bài 33: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 33: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 34: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 34: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 35: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU

Bài 35: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU

Bài 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

Bài 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

Bài 37: MÁY BIẾN THẾ

Bài 37: MÁY BIẾN THẾ

Bài 39: TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 39: TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC