Chương 1: Điện Học

Chương 1: Điện Học

Bài 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN

Bài 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN

Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

Bài 3: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

Bài 3: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

BÀI 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

BÀI 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Bài 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

Bài 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

Bài 7 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

Bài 7 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

Bài 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Bài 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN

Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN

Bài 10: BIẾN TRỞ – ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

Bài 10: BIẾN TRỞ – ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

Bài 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY.

Bài 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY.

Bài 12: Công suất điện

Bài 12: Công suất điện

Bài 13: ĐIỆN NĂNG – CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

Bài 13: ĐIỆN NĂNG – CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

Bài 15: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

Bài 15: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

Bài 16: ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ

Bài 16: ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ

Bài 17: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ

Bài 17: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ

Bài 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ : TIẾT KIỆM ĐIỆN

Bài 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ : TIẾT KIỆM ĐIỆN

Bài 20: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 20: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC