Bài 32: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

Bài 32: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

I. SỰ BIẾN ĐỔI SỐ ĐƯỜNG SỨC TỪ XUYÊN QUA TIẾT DIỆN CỦA CUỘN DÂY.

C1:

+ Số đường sức từ  tăng.

+ Số đường sức từ không đổi.

+ Số đường sức từ giảm.

+ Số đường sức từ tăng.

*) Nhận xét 1: ( SGK – 87)

II. ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG

C2:

Làm TN

Có dòng điện cảm ứng hay không?

Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không?

Đưa NC lại gần cuộn dây

Để NC nằm yên

không

không

Đưa NC ra xa cuộn dây

Có.

C3:

Khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi (tăng hay giảm) thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

*) Nhận xét: ( SGK -  88)

C4:

*) Kết luận:( SGK - 88)

II. VẬN DỤNG:

C5:

    Khi quay núm của điamô xe đạp, NC quay theo. Khi một cực của NC lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng. lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực đó của NC ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C6: