Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua:

1. Thí nghiệm:

2. Kết luận:

- Phần từ phổ ở bên ngoài của ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài của thanh nam châm giống nhau. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ, được sắp xếp gần như song song với nhau.

- Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín.

- Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các đường sức từ có chiều cùng đi vào 1 đầu và cùng đi ra ở đầu kia. Đầu đi vào gọi là cực nam, đầu đi ra gọi là cực Bắc.

II. Quy tắc nắm tay phải:

1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào:

Chiều của dòng điện qua các vòng dây

2. Quy tắc nắm tay phải:

Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.