Bài 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ

Bài 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ

VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ

 

1.  Những dấu tích người tối cổ ở Việt Nam

- Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích Người tối cổ có niên đại cách đây 30-40 vạn năm và nhiều công cụ đá ghè đẻo thô sơ ở Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước…

- Người tối cồ sống thành bầy săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả.

2.  Công xã thị tộc hình thành

a.  Văn hóa Sơn Vi :

-Chủ nhân văn hoá Sơn Vi sống trong mái đá, hang động, ven bờ sông, suối trên địa bàn rộng từ Sơn La đến Quảng Trị.

-Người Sơn Vi đã sống thành thị tộc, sử dụng công cụ ghè đẽo, lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống chính.

b. Văn hóa Hòa Bình Bắc Sơn: văn hóa sơ kỳ đá mới ( 6.000-12.000 năm).

-Sống định cư  trong hang động , mái đá gần nguồn nước họp thành thị tộc , săn bắt, hái lượm, trồng rau củ, quả .

-Người Hòa Bình ghè đẽo, mài lưỡi rìu , làm công cụ bằng xương , tre, gỗ,  Người Bắc Sơn biết mài rộng trên lưỡi rìu đá, làm đồ gốm.

- Cuộc sống vật chất được nâng cao.

3.  Sự phát triển của công xã thị tộc

- Cách đây khoảng 12.000 năm đến 6000 năm ở Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn) và một số nơi khác đã tìm thấy dấu tích của văn hoá Sơn Kỳ đá mới. Gọi chung là văn hoá Hoà Bình, Bắc Sơn.

- Đời sống của cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn:

+ Sống định cư lâu dài, hợp thành thị tộc, bộ lạc.

+ Ngoài săn bắt, hái lượm còn biết trồng trọt: rau, củ, cây ăn quả.

+ Bước đầu biết mài lưỡi rìu, làm một số công cụ khác bằng xương, tre, gỗ, bắt đầu biết nặng đồ gốm.

à Đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

Cách nay 6000 – 5000 năm (TCN), kỹ thuật chế tạo công cụ có bước phát triển mới gọi là  “cách mạng đá mới”

- Biểu hiện tiến bộ, phát triển:

+ Sử dụng kỹ thuật của khoan đá, làm gốm bằng bàn xoay.

+ Biết trồng lúa, dùng cuốc đá. Biết trao đổi sản phẩm của các thị tộc, bộ lạc.

à Đời sống cư dân ổn định và được cải thiện hơn, địa bàn cư trú càng mở rộng.

4.  Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước

- Cách ngày nay khoảng 4000

- 3000 năm (TCN) các bộ lạc trên đất nước ta đã biết đến đồng và thuật luyện kim; nghề trồng lúa nước phổ biến.

- Sự ra đời của thuật luyện kim cách đây 4000 – 3000 năm đã đưa các bộ lạc trên các vùng miền của nước ta bước vào thời đại sơ kì đồng thau, hình thành nên các khu vực khác nhau làm tiền đề cho sự chuyển biến xã hội sau này.