Bài 11: LỰC HẤP DẪN - ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Bài 11: LỰC HẤP DẪN - ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Bài 11: LỰC HẤP DẪN - ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

I. Lực hấp dẫn

-        Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn.

-        Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

-        Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật

II.Định luật vạn vật hấp dẫn.

1.      Nội dụng:

Lực hấp dẫn giữa hai vật bất kì tỉ lệ thuận với tích khối lượng của hai vật, tỉ lê nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.


 

2.      Hệ thức

Trong đó: m1; m2 là khối lượng của 2 chất điểm. (kg)

r: khoảng cách giữa chúng (m)

: Gọi là hằng số hấp dẫn

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

-         Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa trái đất và vật đó.

-         Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật.

Biểu thức của trọng lực theo Định luật vạn vật hấp dẫn: 

Trong đó: m là khối lượng của vật

h: độ cao của vật so với mặt đất

M: Khối lượng trái đất

R: Bán kính trái đât.

Theo Định luật  II Niu-tơn:P = m.g (2)

Suy ra:

Nếu vật ở gần mặt đất